กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรสู่สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถีรคุณ

2019-02-09 / 09:30:00/view:490

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม