กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อพระภูมิ(ศาลปู่ตาอำเภอเดชอุดม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสงใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2020-10-23 / 16:45:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม