กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเดชอุดม ร่วมต้อนรับ นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้ศึกษาดูงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-10-29 / 16:50:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม