กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำกิจกรรมส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ณ อาคารเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-10-30 / 17:07:00/view:27

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม