กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมด้วยพิธีถวายราชสดุดี และนางกกบุญ บัวใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาด้านงานลูกเสือเนตรนารี ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบวิชาการลูกเสือในฐานกิจกรรมและภาคทฤษฎีการทดสอบแบบออนไลน์ ให้สามารถนำความรู้และทักษะทางลูกเสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ กองลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-11-06 / 12:30:00/view:48

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม