กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมคณะกรรมการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น R.B.T.C.

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น R.B.T.C. ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-11-10 / 13:00:00/view:36

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม