กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-02-09 / 09:30:00/view:521

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม