กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-11-25 / 18:38:00/view:53

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม