กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๙ วัด เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. กองลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๙ วัด เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่นและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม ณ วัดต่างๆ ในชุมชนอำเภอเดชอุดม ตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

2020-11-25 / 15:30:00/view:60

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม