กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

2019-02-09 / 10:30:00/view:500

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม