กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและครูที่ปรึกษาธุรกิจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-12-24 / 13:30:00/view:39

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม