กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจากคุณอนุภาพ พัฒพิบูลย์ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-12-28 / 08:10:00/view:253

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม