กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานพร้อมทั้งทำความสะอาด เช็ดถู วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งในประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-01-06 / 15:00:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม