กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมส่งมอบผลงาน "อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ"และผลงาน "รถเข็นฝึกเด็กเดินกล้ามเนื้ออ่อนแรง"

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ส่งมอบผลงาน "อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ" (EDT DTEC) และผลงาน "รถเข็นฝึกเด็กเดินกล้ามเนื้ออ่อนแรง" ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล รับมอบผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

2021-01-07 / 09:00:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม