กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แนะนำครูผู้สอน สาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา คนใหม่

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นางสาวปัญจลักษณ์ ใหญ่ผา ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักคุณครูคนใหม่ นายนิวัฒน์ พิมพ์โสดา ครูประจำสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา เนื่องในโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-01-11 / 07:30:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม