กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการชักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยโดยมีทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองเดชอุดม

2019-02-09 / 10:30:00/view:258

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม