กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-01-12 / 15:30:00/view:148

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม