กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจำหน่าย อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแผนกวิชา ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจำหน่าย อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-01-13 / 13:30:00/view:72

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม