กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คณะกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ เข้าติดตามตรวจเยี่ยม นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เข้าติดตามตรวจเยี่ยม นายปัญญา บุญเล่ห์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี ๒ หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-01-15 / 09:00:00/view:69

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม