กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประกวด สะเต็มศึกษา (STEM Education)

2019-03-02 / 09:30:00/view:539

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม