กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

2019-03-02 / 09:30:00/view:584

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม