กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ในนามตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กับสถานประกอบการ ได้แก่ อู่เกียรติศักดิ์,ร้านเดชอุดมออโต้แก๊ส,อู่ช่างโมเซอร์วิส อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มช่องทางให้นักเรียน นักศึกษาได้มีสถานที่ฝึกประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

2021-02-17 / 13:00:00/view:8

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม