กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) นำโดย คณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายที่ ๑ ที่ โรงเรียนบ้านเก่าขาม,โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย,โรงเรียนบ้านโซงและโรงเรียนบ้านค้อ นำโดย คณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ ๒ ที่ โรงเรียนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์,โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓,โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนาและโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์

2021-02-17 / 09:30:00/view:8

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม