กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าสาธง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีโอกาสได้รับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “หน้าที่ชายไทยกับการรับราชการทหารตามกฎหมาย” จาก พันโท สมพงษ์ สุขหวาน สัสดีอำเภอเดชอุดม

2021-02-19 / 07:30:00/view:8

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม