กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ภายใต้คำขวัญ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ” โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น,ครูผู้สอนดีเด่น,ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่นและเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-02-19 / 13:30:00/view:5

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม