กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู บุคลากร

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยการมมอบเค้กวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-02-19 / 14:00:00/view:8

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม