กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เพื่อมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-02-19 / 15:00:00/view:6

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม