กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชนุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยนำ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี,คณะกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมและคณะติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมดูแลนายปัญญา บุญเล่ห์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา(ต่อเนื่อง) นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-02-22 / 13:30:00/view:4

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม