กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

2019-03-05 / 09:30:00/view:499

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม