กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คว้า ๒ รางวัล ในการนำเสนอเอกส

2019-03-20 / 10:30:00/view:523

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม