กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ๖ D

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ๖ D สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-03-17 / 10:30:00/view:47

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม