กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาและคณะครูสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-03-18 / 09:00:00/view:54

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม