กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เข้าติดตั้ง และให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนวุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าตรวจสอบเข้าติดตั้ง และให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนวุฒิสภา ในการนี้ ได้ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและให้คำแนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) อำเภอนาจะหลวย จำนวน ๑๐ เครื่อง และโรงเรียนบ้านคำบาก อำเภอบุญฑริก จำนวน ๑๐ เครื่อง รวมทั้งหมด ๒๐ เครื่อง

2021-03-24 / 10:30:00/view:38

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม