กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-03-26 / 09:09:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม