กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-03-29 / 09:30:00/view:33

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม