กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกีย

2019-03-20 / 10:30:00/view:538

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม