กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี๒๕๖๔ เพื่อมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ โดยได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา คณะครูประชุมและรับฟัง ณ สาขาวิชาของตนเอง เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ประชุมและรับฟังที่ห้องถ่ายทอดสด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

2021-05-27 / 13:30:00/view:30

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม