กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ google meet โดยมีนางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ,นายฉัตรมงคล พุทธเคน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ, Mr.Thinley Dorji ครูอาสาสมัครภูฎาน สอนวิชาภาษาอังกฤษและนางสาวสิริมาภรณ์ ทาทอง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สอนวิชาภาษาจีน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนภาษาจีน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-05-27 / 09:00:00/view:35

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม