กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้นำกล่าวต้อนรับและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และรับชมวิดีทัศน์การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โดยถ่ายทอดสดผ่าน แอพพลิเคชั่น zoom จากห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา ไปยังสาขาวิชาต่างๆ

2021-05-31 / 08:30:00/view:30

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม