กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การสอบสัมภาษณ์ครูจ้างสอน

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ประจำปี ๒๕๖๔ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ครูจ้างสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล,สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา,สาขาวิชาภาษาจีนสำหรับห้องเรียน Mini Chinese Program(MPC)และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-05-28 / 09:00:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม