กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานฯ

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(สมศ.) แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-06-01 / 15:30:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม