กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเดชอุดม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยครู เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเดชอุดม ที่ได้เข้ามารณรงค์ประชาสัมพันธ์และแนะนำสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา (Covid-19) ก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้งติดตามการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่าน Application Thai Stop Covid เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2021-05-24 / 09:00:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม