กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหาร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหาร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและข้อปฏิบัติตามสัญญาเช่าพื้นที่ภายในโรงอาหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ เรียบร้อย ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารและวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-06-02 / 09:00:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม