กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การฉีดวัคซีนต้านโควิด-๑๙ สร้างภูมิคุ้มกัน หยุดเชื้อโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู จำนวน ๒๐ ท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-๑๙ โดสที่ ๑ โดยแบ่งเป็นวันละ ๑๐ ท่าน ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน หยุดเชื้อโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-06-08 / 09:30:00/view:21

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม