กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปร

2019-03-20 / 10:30:00/view:512

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม