กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒ คน คือ นายศรีมงคล อุดมแก้ว นีกศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนายวัชรพงศ์ เด่นว

2019-03-20 / 11:30:00/view:511

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม