กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กองลูกเสือ ฝึกซ้อมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ส่ง กองลูกเสือ ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำฝึกซ้อมในการประกวดระเบียบแถว ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะประกวดในการถ่ายคลิปวิดีโอในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-06 / 15:30:00/view:33

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม