กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการอัดคลิปวิดีโอ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ร่วมสังเกตการณ์การบันทึกคลิปวิดีโอการประกวดในวันนี้ ในการนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ ชมการสวนสนามในครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-08 / 09:30:00/view:27

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม