กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเป็นการจัดประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-15 / 09:00:00/view:35

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม