กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมผู้บริหารและคณะครู เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบออนไลน์ ตามการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-07-15 / 14:00:00/view:33

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม